ERROR! Wybór bazy danych nie powiódł się!
"; } } else { echo "
ERROR! Połaczenie z bazą danych nie powiodło się!
"; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Headders /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ' '; if ($_GET["firm"] == "s") { $title = 'Allcon S.A. - Generalne Wykonawstwo Inwestycji'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $title = 'Allcon Investment - Przedsięwzięcia Inwestycyjne'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $title = 'Allcon Osiedla - Deweloper nr: Mieszkania i Apartamenty w Trójmieście'; } else { $title = 'Grupa Allcon - Budownictwo, Deweloper, Nieruchomości'; } echo ''.$title.''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; $link = '?path=o_else&filename=plakat.jpg&comment=Nowa oferta !!!'; $link2 = '?filename=kartka.jpg&comment=Wesołych Świąt !!!'; if (!$_GET["method"] && $_GET["firm"] == "o") { $onLoad = ''; } else if (!$_GET["method"] && !$_GET["firm"]) { $onLoad = ''; //$onLoad = 'onLoad="javascript:Foto(\''.$link2.'\')"'; } else { $onLoad = ''; } echo ''; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // JavaScript /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// echo "\n\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Interface /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; if ($_GET["firm"] == "s") { $logo = 's_logo.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $logo = 'i_logo.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $logo = 'o_logo.gif'; } else { $logo = 'm_logo.gif'; } echo ''; if ($_GET["lang"] == "eng") { if ($_GET["firm"] == "s") { $headder = 'headder_s_e.jpg'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $headder = 'headder_i_e.jpg'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $headder = 'headder_o_e.jpg'; } else { $headder = 'headder_e.jpg'; } } else { if ($_GET["firm"] == "s") { $headder = 'headder_s.jpg'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $headder = 'headder_i.jpg'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $headder = 'headder_o.jpg'; } else { $headder = 'headder.jpg'; } } echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; if ($_GET["firm"] == "o") { echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } echo '
'; Interface_Main_Firm(); echo '
'; echo ''; if ($_GET["lang"] == "eng") { $img_src = 'nawigacja_e.gif'; } else { $img_src = 'nawigacja.gif'; } echo ''; echo ''; echo '

'; if ($_GET["firm"] == "s") { Interface_S_Menu_Create(); } else if ($_GET["firm"] == "i") { Interface_I_Menu_Create(); } else if ($_GET["firm"] == "o") { Interface_O_Menu_Create(); } else { Interface_Main_Menu_Create(); } if ($_GET["lang"] == "eng") { if ($_GET["firm"] == "s") { $address = 'address_s_e.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $address = 'address_i_e.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $address = 'address_o_e.gif'; } else { $address = 'address_m_e.gif'; } } else { if ($_GET["firm"] == "s") { $address = 'address_s.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $address = 'address_i.gif'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $address = 'address_o.gif'; } else { $address = 'address_m.gif'; } } echo '
'; if ($_GET["firm"] == "s") { Interface_S_Title(); } else if ($_GET["firm"] == "i") { Interface_I_Title(); } else if ($_GET["firm"] == "o") { Interface_O_Title(); } else { Interface_Main_Title(); } echo '
'; echo '

Copyright © 1990 - '.date("Y").' Allcon
'; echo '
'; if ($_GET["firm"] == "s") { $e_mail = 'allcon@allcon.pl'; } else if ($_GET["firm"] == "i") { $e_mail = 'investment@allcon.pl'; } else if ($_GET["firm"] == "o") { $e_mail = 'osiedla@allcon.pl'; } else { $e_mail = 'allcon@allcon.pl'; } /* echo ''; echo ''; echo ''; */ ?> '; echo ''; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Odłączenie od serwera baz danych MySQL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (!BazaDanych_Odlacz($polaczenie)) { echo "
ERROR! Odłączenie od bazy danych nie powiodło się!
"; } ?>