ALLCON Budownictwo ze Srebrnym Laurem Jakości

Pomorska Nagroda Jakości została przyznana po raz dziewiętnasty. Srebrny Laur Jakości otrzymała spółka ALLCON Budownictwo.

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości Patronatem Honorowym objęli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska. Celem, który co roku przyświeca organizatorom - Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. – jest upowszechnianie filozofii zarządzania przez jakość, m.in. w oparciu o koncepcję Total Quality Management (TQM). Zwycięscy zostali wyłonieni przez kapitułę konkursu na podstawie wyników przeprowadzonego audytu, w ramach którego ocenie podlegały takie kategorie jak przywództwo, strategia i planowanie, wyniki działania oraz odpowiedzialność społeczna. Spółka ALLCON Budownictwo otrzymała Srebrny Laur Jakości w kategorii średnich organizacji.

- W poprzedniej edycji Konkursu otrzymaliśmy wyróżnienie, teraz poprawiliśmy ten wynik. To dla nas obiektywne potwierdzenie rozwoju, zwłaszcza że byliśmy oceniani przez ten sam zespół audytorski, który przed rokiem wizytował na naszej budowie, a w tym roku w siedzibie firmy oceniał standardy zarządzania. Udział i otrzymanie nagrody w Konkursie są dla nas istotne, bo ma on charakter regionalny, a my jesteśmy firmą bardzo silnie związaną z województwem pomorskim - mówi Piotr Janicki z Allcon Budownictwo.

Udział w wydarzeniu i związana z nim obecność w Klubie Pomorskiej Nagrody Jakości dają szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wielu różnych dziedzin gospodarki. Gali wręczenia nagród towarzyszyła cykliczna konferencja „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, podczas której jednym z prelegentów była Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń.


O ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

To pomorska spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie budowlanych obiektów kubaturowych w modelach „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”. Przez 27 lat obecności na rynku, firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów. W jej dorobku znajduje się szereg certyfikatów, m.in. wydane przez niezależną, międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Det Norske Veritas (obecnie DNV GL Group), potwierdzające spełnianie wymagań norm opisujących zasady zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).