Dobry czas dla budownictwa mieszkaniowego

Wyniki sektora budownictwa mieszkaniowego po pierwszym półroczu 2017 roku są lepsze niż rok temu – podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pozytywna koniunktura na rynku zbiega się z okresem intensywnej działalności Allconu Budownictwo w realizacji obiektów z tego obszaru.

Według danych GUS-u od stycznia do czerwca 2017 roku w Polsce oddano do użytkowania ponad 78 tys. mieszkań, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Rozpoczęto także budowę kolejnych 106 tys., co oznacza wzrost r./r. w wysokości 23%. Zdecydowana większość ukończonych i rozpoczętych inwestycji to projekty indywidualne i deweloperskie.

Województwo pomorskie na tle innych regionów

Dobry czas dla budownictwa mieszkaniowego potwierdzają także inne dane, przede wszystkim regionalne. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania GUS odnotował w dziesięciu województwach, w trzynastu wydano większą niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku liczbę pozwoleń na budowę oraz zanotowano więcej zgłoszeń projektów, a we wszystkich szesnastu regionach zwiększyła się liczba rozpoczętych budów. Z punktu widzenia działalności Allconu Budownictwo najistotniejsze są dane dotyczące województwa pomorskiego. Co ciekawe, w naszym regionie zanotowano najwyższy spośród wszystkich regionów wzrost ukończonych mieszkań – o 40% w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec minionego roku. Pomorze znalazło się też w pierwszej trójce województw pod względem wzrostu rozpoczętych budów – prawie 11 tys. mieszkań to o ok. 3,5 tys. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem.

Duży nacisk na budownictwo mieszkaniowe

Warto przypomnieć, ze realizacje mieszkaniowe są obok biurowych, hotelowych i przemysłowych głównym filarem działalności Allconu Budownictwo. Wykonujemy obiekty z tego obszaru zarówno w ramach Grupy Allcon (deweloper: Allcon Osiedla), jak i na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Większość prowadzonych przez nas w ostatnim czasie budów to właśnie prace nad powstającymi osiedlami mieszkaniowymi. Poniżej krótkie podsumowanie pierwszej połowy 2017 roku w Allcon Budownictwo.

W tym okresie ukończyliśmy budowę czterech osiedli mieszkaniowych. Trzech zlokalizowanych w Gdańsku: Awiatora, Królewskiego Wzgórza (projekty własne Grupy Allcon) i czwartego etapu Neptun Parku (dla spółki Qualia Development), a także apartamentowa Zatoka Komfortu w Jastarni (na zlecenie firmy Aflopa). Rozpoczęliśmy także realizację jednego osiedla – Domów pod Koroną. Obecnie prowadzimy ponadto prace budowlane na jeszcze czterech innych inwestycjach: drugim etapie Kamienic Malczewskiego, Osiedlu Gdyńskim, Willi Park oraz Waterlane Island. Deweloperem ostatniego projektu jest spółka LP Chmielna, pozostałe „otwarte” budowy to inwestycje własne Grupy Allcon. Łączna kubatura pozostających w realizacji obiektów wyniesie 87 tys. m3. Powierzchnia użytkowa znajdujących się w nich mieszkań osiągnie natomiast blisko 30 tys. m2

Blisko dwadzieścia realizacji mieszkaniowych w portfolio

W ciągu dwudziestu siedmiu lat obecności na rynku ukończyliśmy łącznie dziewiętnaście realizacji mieszkaniowych i apartamentowych, a do końca 2017 roku przekroczymy dwadzieścia „zamkniętych” projektów. W portfolio naszej firmy znajdują się m.in. liczące po kilkaset lokali mieszkalnych gdyńskie kompleksy Kaskada Redłowska i Witawa, a także kameralne obiekty klasy premium. Zsumowana kubatura znajdujących się w portfolio Allconu Budownictwo obiektów tej kategorii to 880 tys. m3, natomiast powierzchnia użytkowa powstałych mieszkań ok. 200 tys. m2.


O ALLCON Budownictwo:

ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o. to pomorska spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie budowlanych obiektów kubaturowych w modelach „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”. Przez 27 lat obecności na rynku, firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów. W jej dorobku znajduje się szereg certyfikatów, m.in. wydane przez niezależną, międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Det Norske Veritas (obecnie DNV GL Group), potwierdzające spełnianie wymagań norm opisujących zasady zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).