ALLCON Budownictwo z nagrodą w konkursie „Buduj Bezpiecznie”

Za budowę osiedla mieszkaniowego Awiator gdyńska spółka ALLCON Budownictwo została wyróżniona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku II miejscem w konkursie "Buduj Bezpiecznie”. Wręczenie nagrody odbyło się w 20 listopada w Dworze Artusa.

W trakcie realizacji robót, przedstawiciele Okręgowej Komisji Konkursowej Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili kontrole, w oparciu o które oceniono przestrzeganie przepisów i zasad bhp, opracowanie i wdrażanie dokumentów formalnych, zagospodarowanie placu budowy, a także wprowadzone innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo przebywających na placu budowy osób. Dokonano tego poprzez zastosowanie kompletnych rozwiązań systemowych przy organizacji placu budowy, co pozytywnie wpłynęło na zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowanych prac. Wartym podkreślenia jest, że w trakcie realizacji budowy nie doszło do żadnego wypadku.

W ciągu 25 lat istnienia firmy ALLCON Budownictwo otrzymał wiele nagród o charakterze biznesowym i branżowym. II miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” jest pierwszą nagrodą przyznaną w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Jest ona tym cenniejsza, że została przyznana na podstawie oceny inspektorów na co dzień kontrolujących wiele podmiotów działających w branży budowlanej – mówi Krzysztof Nowik, Kierownik Budowy Awiator w ALLCON Budownictwo.

Osiedle mieszkaniowe Awiator to zespół czterech budynków wielorodzinnych na parterze wyposażonych w funkcję handlowo-usługową. Inwestycja usytuowana jest na części dawnego pasa startowego lotniska na gdańskiej Zaspie. Wszystkie budynki wpisują się w historię dzielnicy. Ustawienie budynków pod łagodnym kątem do Alei Jana Pawła II imituje pozycję samolotu na linii startu. Lotnicze konotacje widać w architekturze budynków, po wejściu do lobby mieszkańców wita model samolotu.


O ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

To pomorska spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie budowlanych obiektów kubaturowych w modelach „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”. Przez 27 lat obecności na rynku, firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów. W jej dorobku znajduje się szereg certyfikatów, m.in. wydane przez niezależną, międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Det Norske Veritas (obecnie DNV GL Group), potwierdzające spełnianie wymagań norm opisujących zasady zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).