Działania spółki ALLCON Budownictwo w czasie pandemii wirusa COVID-19

Obecna sytuacja wynikająca z dynamicznego postępowania epidemii koronawirusa, wymaga od nas zdecydowanych działań i wdrażania rozwiązań mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pracownikom i klientom oraz utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania naszej firmy.

Dzięki podjętym krokom, zapewniamy realizację projektów na niezmiennie najwyższym poziomie, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo całego naszego zespołu oraz osób z nami bezpośrednio współpracujących.

Zdecydowana większość naszego zespołu administracyjnego pracuje w trybie zdalnym. Również na wszystkich naszych budowach wdrożyliśmy nowe zasady działania, które mają zapewnić nieprzerwaną realizację inwestycji. Wszyscy nasi pracownicy stosują się do aktualnych zaleceń i obostrzeń. Mają także zapewniony dostęp do podstawowych środków higienicznych, odkażających i ochronnych. Jesteśmy pewni, że prewencyjne zachowania, dyscyplina, odpowiedzialność i spokój pomogą nam wszystkim przetrwać ten trudny okres.

Nieustannie obserwujemy rozwój sytuacji, w której się znajdujemy i postępujemy zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz władz krajowych. Zapewniamy Państwa, że pracujemy nie zwalniając tempa, by jak najefektywniej realizować prowadzone przez nas działania, zgodnie z założonym planem. Allcon Budownictwo jest spółką o stabilnej sytuacji finansowej z mocną i rozpoznawalną marką. Jesteśmy niezmiennie gotowi na przyjęcie kolejnych zleceń w formule Generalnego Wykonawstwa.

 

 


O ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

To pomorska spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie budowlanych obiektów kubaturowych w modelach „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”. Przez 30 lat obecności na rynku, firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów. W jej dorobku znajduje się szereg certyfikatów, m.in. wydane przez niezależną, międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Lloyd’s Register, potwierdzające spełnianie wymagań norm opisujących zasady zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015).