Budynek 1 - realizacja fundamentów, widok w kierunku północno-zachodnim od strony terenu osiedla
Budynek 1 - zbrojenia i szalunki ścian kondygnacji podziemnej, widok w kierunku wschodnim.
Budynek 1 - prace na poziomie kondygnacji podziemnej, widok od strony osiedla WAM.
Budynek 1 - prace przy realizacji żelbetowych stóp i ław fundamentowych, widok w kierunku zachodnim.
Budynek 1 - realizacja części podziemnej, widok od strony wjazdu na teren osiedla w kierunku południowo-wschodnim.
Osiedle Gdyńskie - teren budowy, widok w kierunku wschodnim, od strony wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - realizacja podziemnej hali garażowej, widok w kierunku południowo-zachodnim.
Budynek 1 - żelbetowe stopy i ławy fundamentowe, widok z dźwigu. Z prawej strony osiedle WAM.