Budynek 1 - układanie warstw izolacji na ścianie północnej parkingu podziemnego, od strony osiedla WAM.
Budynek 1 - żelbetowa, zachodnia ściana parkingu podziemnego podczas wykonywania warstw izolacyjnych.
Budynek 1 - prace na poziomie podziemnej hali garażowej, widok w kierunku zachodnim.
Budynek 1 - realizacja kondygnacji podziemnej, widok z dźwigu w kierunku wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - realizacja podziemnej hali garażowej, widoczne żelbetowe ławy i ściany fundamentowe.
Budynek 1 - prace na poziomie podziemia budynku, widok w kierunku północno-zachodnim, w stronę wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - powstająca podziemna hala garażowa, widok w kierunku północno-wschodnim.
Budynek 1 - prace zbrojarskie na poziomie podziemnej hali garażowej, realizacja żelbetowych ścian.