Budynek 1 - fragment elewacji północnej, podczas montażu stolarki okiennej, widok od strony wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - fragment elewacji zachodniej z lasem w tle, widok od strony parkingu przed osiedlem WAM.
Budynek 1 - realizacja izolacji oraz docieplenia na dachu budynku, widok w kierunku północnym.
Budynek 1 - narożnik południowo-zachodni widoczny od strony wjazdu na teren osiedla, ustawianie rusztowań.
Budynek - układanie drugiej warstwy izolacji na dachu, widok w kierunku zachodnim z lasem w tle.
Budynek 1 - realizacja murowanych ścianek działowych piwnic na poziomie podziemnej hali garażowej.
Budynek 1 - elewacja południowa zasłonięta rusztowaniami, prace związane z dociepleniem budynku.
Budynek 1 - fragment elewacji południowej, widoczne rusztowania oraz materiały służące do docieplenia.