Budynek 1 - fragment elewacji południowej z dużymi balkonami, widok od strony wewnętrznej drogi osiedlowej.
Budynek 1 - fragment elewacji zachodniej, widok w kierunku osiedla od strony drogi dojazdowej.