Budynek 1 - strefa wejścia do sekcji B, ostatnie prace porządkowe przed budynkiem.
Budynek 1 - droga dojazdowa na terenie osiedla, z lewej strony elewacja południowa, w tle widoczny las.
Budynek 1 - fragment elewacji południowej sekcji C, widoczne tarasy mieszkań parterowych.
Budynek 1 - elewacja zachodnia z dużymi balkonami, widok od strony wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - strefa wejścia do sekcji B, widoczne tarasy oraz trawniki w ogródkach mieszkań parterowych.
Budynek 1 - taras oraz trawnik ogródka mieszkania na parterze, przed montażem ogrodzenia.
Budynek 1 - fragment elewacji połudnowej z wejściem do sekcji C, widok w kierunku zachodnim.
Budynek 1 - fragment elewacji północnej, widok w kierunku wschodnim od strony osiedla WAM.