Budynek 1 - fragment elewacji południowej, widok w kierunku wschodnim z lasem w tle.
Budynek 1 - południowe tarasy mieszkań parterowych, widok w kierunku wjazdu na teren osiedla.
Budynek 1 - fragment elewacji południowej w zimowej scenerii, widoczna strefa wejściowa do sekcji A.
Budynek 1 - fragment elewacji południowej z lasem w tle, widok od strony drogi i parkingu osiedlowego.
Budynek 2 - prace na poziomie parteru, widoczny narożnik północno-wschodni, w tle budynek 1.
Budynek 1 - fragment elewacji południowej, widoczne sekcje A i B od strony parkingu osiedlowego.
Budynek 2 - fragment powstającej elewacji zachodniej, realizacja ścian parteru, w tle widoczny otaczający osiedle las.
Budynek 2 - prace na poziomie parteru, powstająca elewacja zachodnia widoczna od strony budynku 1.
Budynek 2 - układanie zbrojenia stropu parteru, w tle widoczny zrealizowany budynek 1.