Budynek 2 - prace na stropie parteru od strony zachodniej budynku, w tle widoczne powstające ściany piętra 1.
Budynek 2 - zbrojenie stropu nad parterem tuż przed wylaniem warstwy betonu, widok w kierunku południowym.
Budynek 2 - fragment stropu parteru po wylaniu warstwy betonu, widok w kierunku północnym.
Budynek 2 - ostatnie prace zbrojarzy na stropie nad parterem, widok w kierunku zachodnim z budynkiem 1 w tle.
Budynek 2 - realizacja stropu nad parterem, widoczne zbrojenie ścian żelbetowych przed ustawieniem szalunków.
Budynek 2 - prace na poziomie piętra 1, widok od strony budynku 1 w kierunku wschodnim z lasem w tle.
Budynek 2 - realizacja ścian piętra 1, fragment powstającej elewacji południowej z trasami na parterze.
Budynek 2 - widok z piętra 1 w kierunku zachodnim z budynkiem 1, drogą, parkingiem i wjazdem na teren osiedla w tle.