Budynek 2 - widok w kierunku wschodnim z balkonu mieszkania. Widoczny fragment elewacji zachodniej i północnej.
Budynek 2 - podziemna hala garażowa, widoczny szeroki przejazd oraz wygodne miejsca postojowe.
Budynek 2 - ostatnie prace wykończeniowe w strefie wejściowej do sekcji A na poziomie parteru.
Budynek 2 - widok z okna balkonowego w kierunku północno-wschodnim na, planowane place zabaw dla dzieci.
Budynek 2 - widok z okna balkonowego mieszkania na poziomie piętra 2 w kierunku południowym, z lasem w tle.
Budynek 2 - fragment elewacji południowej tuż przed montażem szklanych balustrad balkonowych.
Budynek 2 - fragment elewacji południowej z balkonami i tarasami mieszkań parterowych, w tle widoczny las.
Budynek 2 - fragment elewacji zachodniej tuż przed montażem szklanych balustrad balkonowych.
Budynek 3 - fragment elewacji północnej, z wejściami do dekcji C i D. Prace na poziomie drugiego, ostatniego piętra.