Narożnik południowo-zachodni budynku 5. Początek prac elewacyjnych, widoczne ustawianie rusztowań.
Budynek 5 - elewacja południowa widoczna z dźwigu, tuż przed ustawieniem rusztowania. Ostatnie prace na poziomie dachu.
Budynek 4 - fragment elewacji południowej z dużymi balkonami, po zakończeniu prac elewacyjnych.
Budynek 4 - wnętrze mieszkania podczas prac wykończeniowych, widoczne szerokie przeszklenie prowadzące na południowy balkon.
Budynek 4 - wnętrze mieszkania podczas prac wykończeniowych, tuż przed wykonaniem posadzki.
Budynek 4 - elewacja wschodnia, szczytowa z wjazdem do podziemnej hali garażowej. W tle widoczny fragment budynku 1.
Brama wjazdowa prowadząca na teren osiedla, w głębi widoczny fragment elewacji północnej budynku 4.
Fragment elwacji zachodniej budynku 4, w tle widoczny budynek 5 podczas wykonywania prac elewacyjnych.