Zielona Aleja - ogrodzenie terenu budowy, widok od strony ulicy Królewskie Wzgórze.
Zielona Aleja - prace ziemne na terenie inwestycji, widok w kierunku Gdańska.
Budynek 1 - realizacji ścian podziemnej gali garażowej, widok w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Królewskie Wzgórze.
Budynek 2 - widoczne z dźwigu żelbetowe ławy i stopy fundamentowe.
Budynek 1 - realizacja części podziemnej, widok z kabiny operatora dźwigu w kierunku zachodnim.
Zielona Aleja - ogrodzenie terenu budowy od strony skrzyżowania ulic: Morenowe Wzgórze oraz Królewskie Wzgórze.