Budynek 2 - prace ma poziomie parteru widok na powstający narożnik południowo-zachodni.
Budynek 2 - powstające ściany parteru, widok od strony południowej, od strony ul. Królewskie Wzgórze.
Prace ziemne pod budynkami drugiego Zielonej Alei. Widoczny wykop pod fundamety budynku.
Budynek 1 - ustawianie szalunków ścian żelbetowych parteru. Widok od strony południowo-zachodniej.
Zielona Aleja - prace ziemne pod fundamenty drugiego etapu. Widok z dźwigu w kierunku wschodnim.
Budynek 1 - realizacja ścian parteru, widok w kierunku zachodnim z ulicą Morenowe Wzgórze w tle.
Budynek 2 - prace przy realizacji ścian parteru. Widok w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Królewskie Wzgórze.
Zielona Aleja - prace na poziomie parteru przy realizacji budynku 1. Widok z dźwigu w kierunku zachodnim.