Budynki Zielonej Alei powstają wzdłóż ulicy Królewskie Wzgórze. Widok od strony skrzyżowania z ulicą Morenowe Wzgórze w kierunku północno-wschodnim.
Budynek 1 - narożnik północno-zachodni, prace na poziomie dachu. Widoczny taras mieszkania na 1 piętrze oraz lokal usługowy na parterze.
Budynek 3 i 4 - realizacja podziemnych hal garażowych. Widok z dźwigu w kierunku wschodnim z panoramą Gdańska w tle.
Budynek 2 - narożnik południowo-wschodni. Prace przy realizacji ścian ostatniej kondygnacji. Widoczne szalunki dużych południowych balkonów.
Budynek 2 - elewacja południowa z dużymi przeszkleniami i balkonami. Prace przy realizacji ścian ostatniej kondygnacji.
Budynek 1 - elewacja wschodnia, początek prac przy realizacji dachu. Widoczny duży taras mieszkania na 1 piętrze nad lokalem usługowym na parterze.