Tarasy Bałtyku - teren inwestycji widoczny od strony skrzyżowania ulicy Dąbrowszczaków z ulicą Czarny Dwór.