Teren budowy Tarasów Bałtyku, układanie instalacji w przygotowanych wykopach. Widok w kierunku parku im. Reagana.
Tarsy Bałtyku - pierwsze prace ziemne na terenie budowy, widok od strony ul. Dąbrowszczaków.
Teren budowy, widok od strony bramy wjazdowej w kierunku północno-zachodnim.
Brama wjazdowa na teren budowy od strony ul. Czarny Dwór.
Pierwsze prace ziemne na terenie budowy Tarasów Bałtyku, widok w kierunku zachodnim.
Plac budowy, widok od strony ulicy Czarny Dwór w kierunku południowo-zachodnim.
Ogrodzenie terenu budowy Trasy Bałtyku, widok od strony ul. Czarny Dwór w kierunku parku.
Prace ziemne przy ogrodzeniu budowy, widok od strony skrzyżowania ul. Dąbrowszczaków i Czarny Dwór.