Teren budowy z hałdą ziemi pochodzącą z wykopu pod fundamenty i podziemną halę garażową.
Sprzęt budowlany na terenie inwestycji, początek prac ziemnych. Widok w kierunku północno-zachodnim.
Prace przy wykopie pod fundamenty budynku i podziemną halę garażową.
Sprzęd budowlany na tererenie inwestycji Trasy Bałtyku.
Tarasy Bałtyku - wykop przygotowany pod podziemnę hale garażową, widok w kierunku północnym.
Pierwsze prace ziemne na terenie inwestycji Tarasy Bałtyku.
Tarasy Bałtyku - tablica reklamowa oraz ogrodzenie powstającej inwestycji, widok od strony ul. Czarny Dwór.
Tarasy Bałtyku - tablica reklamowa oraz ogrodzenie inwestycji od strony ul. Czarny Dwór.