Tarasy Bałtyku - po wykonaniu wykopy pierwsza wylewka chudego betonu pod stopy i płyty fundamentowe budynku.
Ciężki sprzęt budowlany podczas prac na terenie inwestycji, widok w kierunku zachodnim.
Ściana wykopu pod podziemną halę garażową wzdłuż ulicy Dąbrowszaków, widok w kierunku poludniowo-zachodnim.
Wykop pod fundamenty budynku, widok w kierunku wschodnim z parkiem im. Reagana w tle.