Realizacji żelbetowej płyty parkingu podziemnego. Widoczne zbrojenie oraz pompa do wylewania betonu.
Pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowej konstrukcji podziemnej części budynku. Widok wzdłóż wykopu w kierunku wschodnim.
Układanie zbrojenia w wykopie Tarasów Bałtyku pod podziemną halę garażową. Widok w kierunku północnym.
Tarasy Bałtyku - prace przy realizacji płyty fundamentowej podziemnej części budynku. Widok w kierunku północno-zachodnim.
Wylewanie betonu na ułożone wcześniej zbrojenia fundamentów Tarasów Bałtyku. Widok w kierunku południowo-zachodnim.
Realizacja płyty fundamentowej Tarasów Bałtyku. Po ułożeniu zbrojenie jest zalewane betonem. Widok w kierunku południowym.