Prace na poziomie podziemnej hali garażowej - widok z dźwigu pionowo w dół.
Realizacja drugiego poziomu hali garażowej - widoczny fragment od strony północno-wschodniej.
Realizacja drugiej, podziemnej kondygnacji budynku - widok w kierunku północno-zachodnim.
Fragment drugiej, podziemnej kondygnacji hali garażowej budynku.
Widok w kierunku Zatoki Gdańskiej z parkiem im. Reagana na pierwszym planie.
Realizacja żelbetowych ścian i słupów podziemia budynku.
Widok z dźwigu pionowo w dół na północno-zachodni fragment budowy.
Układanie zbrojenia na fragmencie parteru budynku. Widok w kierunku wschodnim.
Teren budowy Trasów Bałtyku - budynek już powoli wychodzi z podziemia.