Elewacje frontowe Domów od strony ulicy na Zboczu. Widoczny drewniany taras przykryty śniegiem.
Domy Malczewskiego - fragmenty elewacji oraz ogródki od strony ulicy Na Zboczu.
Domy 9 A i B - elewacje północne od strony osiedla. Widczne duże, narożne balkony na poziomie parteru.
Fragment elewacji północnej Domów 9 A i B, w tle widoczna elewacja zachodnia Domów 8.
Domy Mlaczewskiego 8 A i B - elewacje północne widoczne od strony osiedla na wysokości wewnętrznego dziedzińca.