Zielone budownictwo biurowe. Co to dokładnie oznacza?

O poszanowaniu środowiska w kontekście budownictwa biurowego słyszy się w ostatnich latach bardzo często, choćby w kontekście funkcjonujących na rynku programów certyfikacyjnych. Na kilku poniższych przykładach z naszego portfolio definiujemy, na czym dokładnie polega realizacja biurowców w zgodzie z ekologią.

Większość właścicieli i deweloperów przekonała się, że zielone budownictwo jest obowiązującym trendem, od którego nie ma już odwrotu – czytamy w opublikowanym w 2016 roku raporcie „Zielone budynki w Polsce. Certyfikacja w liczbach” autorstwa firmy Colliers International. Ta opinia znajduje potwierdzenie w danych. Na polskim rynku przyjęły się dwa systemy certyfikujące – BREEAM oraz LEED. Zdecydowanie powszechniejszym jest pierwszy z nich, do którego wytycznych dostosowanych do tej pory zostało 75% znajdujących się w Polsce zielonych budynków (stan na 9 kwietnia 2016 roku). Warto też zwrócić uwagę na ogólnie rosnącą popularność proekologicznych rozwiązań – przed rokiem przybyło w całym kraju aż 108 projektów, które uzyskały certyfikat lub precertyfikat w którymś z tych systemów, co oznacza 44-procentowy wzrost w zestawieniu z wcześniejszym rokiem.

Świetnym przykładem budynków powstających, a w konsekwencji także później funkcjonujących w zgodzie ze środowiskiem, są biurowce. Stosowane są w nich proekologiczne rozwiązania, a jednocześnie pozwalają optymalizować koszty korzystania z obiektów, co ma wielkie znaczenie dla ich zarządców i najemców. Warto pamiętać, że zielony efekt realizacji ma swoje początki w pracach projektowych, czyli już na etapie koncepcji obiektu. Sam proces budowy również jest prowadzony w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko.

Poniżej kilka przykładów proekologicznych realizacji biurowych z naszego portfolio.

Łużycka Office Park spełnia ekologiczne parametry

Dobrym przykładem zielonego projektu, który jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy, jest Łużycka Office Park, czyli kompleks 5 zlokalizowanych w Gdyni budynków biurowych. Ta inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby całościowo wpisywać się w założenia budowania ekologicznego.

Do najważniejszych w tym kontekście parametrów należą:

  • Orientacja względem kierunków świata. Każda z elewacji budynku usytuowana jest prostopadle do odpowiedniego kierunku. Fasady mają zmienny procent przeszklenia, dostosowany do nasłonecznienia i energii przenikającej do wnętrza obiektów. Rozwiązanie to wraz z zastosowaniem tradycyjnych żaluzji wewnętrznych wiąże się z obniżeniem ilości energii zużywanej przez systemy wentylacji i klimatyzacji.
  • Materiały wykończeniowe. Do wykończenia elewacji zewnętrznej i wnętrz budynku użyto naturalnych materiałów: ciętego na miejscu kamienia elewacyjnego, pochodzącego z krajowych kamieniołomów oraz forniru z drewna jesionu wewnątrz budynku. Materiały budowlane i wykończeniowe dostarczane były przez lokalnych dystrybutorów, co ograniczyło transport kołowy podczas realizacji inwestycji.
  • Doświetlenie powierzchni biurowej. Uskokowe usytuowanie budynków w stosunku do ul. Łużyckiej zapewnia równomierne oświetlenie elewacji oraz dotarcie promieni słonecznych do przestrzeni pomiędzy budynkami, tym samym zmniejsza zużycie energii elektrycznej do oświetlania powierzchni biurowych.
  • Hałas. W kompleksie udało się zminimalizować hałas m.in. poprzez zlokalizowanie ponad 70% miejsc parkingowych w garażach podziemnych oraz na przykrytych parkingach parterów, a także zastosowanie odpowiednich, żelbetowych przegród budowlanych.
  • Energia elektryczna. Do oświetlenia przestrzeni wewnątrz budynków oraz do iluminacji zewnętrznej zastosowano źródła energooszczędne. W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych zastosowano włączniki światła reagujące na ruch, co pozwoliło na wyeliminowanie zbędnego zużycia energii. Iluminację budynków przygotowano w systemie inteligentnych central sterujących oświetleniem LED.

Dowodem środowiskowej jakości kompleksu Łużycka Office Park są posiadane przez tę inwestycję tytuły. Za architekturę, lokalizację, ekologię i stwarzany komfort pracy przyznano nagrodę Highly Commended w konkursie International Property Awards Europe 2012/2013. Te biurowce ŁOP są również wysoko oceniane w corocznym badaniu satysfakcji najemców, przeprowadzanym na potrzeby konkursu Eurobuild Awards. Ponadto w marcu 2010 roku budynek E, zakupiony przez Det Norske Veritas (obecnie DNVGL) jeszcze przed zakończeniem realizacji, jako piąty obiekt w Polsce otrzymał potwierdzenie spełniania wysokich europejskich kryteriów efektywności energetycznej w ramach programu EU Green Building Programme. Oznacza to, że całkowite zużycie energii biurowca jest o przynajmniej 25% niższe niż normy krajowe. Warto zauważyć, że w tym samym programie doceniony został także obiekt Allcon@park 3, również zrealizowany przez Allcon Budownictwo.

Łużycka Plus z bardzo dobrą oceną w systemie BREEAM

Z kolei sąsiadujący z kompleksem Łużycka Office Park biurowiec Łużycka Plus, będący kontynuacją budowania ekologicznego w Grupie Allcon, otrzymał ocenę VERY GOOD w systemie certyfikacji BREEAM (nasz wynik to 61,98%, natomiast do poziomu bardzo dobrego kwalifikuje ≥ 55%). Ocenie podlegało 10 kategorii: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja oraz transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność. Weryfikację wymogów BREEAM prowadzi upoważniony, niezależny audytor, a zebrane oceny są, wraz z dokumentacją oraz zobowiązaniem dewelopera do przestrzegania zasad, wysyłane do BRE GLOBAL. Warto również podkreślić, że Łużycka Plus to pierwszy biurowiec w Polsce z certyfikatem „Obiekt bez barier”, czyli przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób znacznie przekraczający wymagania normatywne i prawne w tym zakresie.

***

Jak widać, zagadnienie zielonego budownictwa biurowego jest już od lat obecne nie tylko w działalności Allconu Budownictwo, lecz również na rynku w ogóle. Warto o tym przypominać, bo ten trend z pewnością nie osłabnie, lecz w dalszym ciągu będzie wyznaczał kierunki dla projektowania i realizowania tego rodzaju obiektów.


O ALLCON Budownictwo:

ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o. to pomorska spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie budowlanych obiektów kubaturowych w modelach „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”. Przez 27 lat obecności na rynku, firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów. W jej dorobku znajduje się szereg certyfikatów, m.in. wydane przez niezależną, międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Det Norske Veritas (obecnie DNV GL Group), potwierdzające spełnianie wymagań norm opisujących zasady zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).