Polityka prywatności

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest ALLCON NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy  al. Marsz. Piłsudskiego 11 lok. 5.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796153, zwana dalej „Administratorem”.

2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Z Administratorem skontaktować się można:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: lokale@allcon.pl,
 • korespondencyjnie: ALLCON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.,  al. Marsz. Piłsudskiego 11 lok. 5.1, 81-537 Gdynia, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Można zwrócić się do niego z każdym pytaniem lub żądaniem, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

3. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyrażoną zgodą, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

5. Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym, m.in. podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjną i obsługą rękojmi, podmiotom zajmującym się obsługą prawną oraz obsługą księgową, podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością, w skład której wchodzi lokal usługowy oraz podmiotom świadczący na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu, a także przez okres:

 • wykonania umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: lokale@allcon.pl,
 • korespondencyjnie: ALLCON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., al. Marsz. Piłsudskiego 11 lok. 5.1, 81-537 Gdynia, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

9. Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej..

POLITYKA COOKIES

W celach funkcjonalnych – dla zapewnienia łatwości i wygody prezentowanych informacji, w celu lepszego dostosowania dostarczanych usług i szybszego przekazywania informacji oraz w celach statystycznych serwis Allcon.pl korzysta z technologii plików cookies.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Akceptacja plików cookies

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez zmianę ustawienia dotyczącego cookies lub wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Plik cookies dla Twojej wygody

Serwis Allcon.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

 • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny allcon.pl
 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Jak zmienić ustawienia

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, można również całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Zmiana plików cookies w popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 • usuwanie plików cookies;
 • domyślne blokowanie plików cookies;
 • domyślne zezwalanie na pliki cookies;
 • domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
 • określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.