BREEAM to dowód, że inwestycja Atrium Oliva jest ekologiczna, energooszczędna, bezpieczna, komfortowa i nowoczesna. Certyfikat przyznawany przez audytów BRE Global - niezależnej instytucji z siedzibą w Londynie - jest świadectwem spełnienia przez inwestora szeregu restrykcyjnych warunków. 

Przekrojowej analizie podlega wiele aspektów inwestycji: od wyboru lokalizacji, poprzez dopasowanie do otoczenia, oddziaływanie na środowisko, użyte materiały, zastosowane rozwiązania służące ekologii i wygodzie mieszkańców, po zagospodarowanie terenu i wdrożone innowacje.

O wyjątkowości i prestiżu certyfikatu BREEAM świadczy mała liczba realizacji mieszkaniowych, którym został przyznany. Atrium Oliva to drugi obiekt mieszkaniowy w Trójmieście, który otrzymał ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie powyżej 60%. Mieszkańcy inwestycji mogą mieć pewność, że wpływ inwestycji na środowisko, zarówno na etapie realizacji, jak i podczas użytkowania zostanie ograniczony.

 

Atrium Oliva otrzymało punktację BREEAM za następujące elementy:

Monitorowanie zużycia wody

Monitorowanie zużycia wody

Wodomierze głównie umieszczone na każdym przyłączu oraz osobne opomiarowanie dla lokali mieszkalnych i usługowych.

Monitorowanie zużycia energii

Monitorowanie zużycia energii

Liczniki główne umieszczone na każdym przyłączu oraz osobne opomiarowanie dla lokali mieszkalnych i usługowych.

Instalacja podlewania zieleni

Instalacja podlewania zieleni

Wykorzystanie wody deszczowej gromadzonej w zbiorniku retencyjnym, zastosowanie czujników wilgotności gleby.

Energooszczędne i efektywne systemy windowe

Energooszczędne i efektywne systemy windowe

Wyposażone w oświetlenie LED, falownik z funkcją regeneracji energii, analiza natężenia ruchu.

Test szczelności przegród budowlanych

Test szczelności przegród budowlanych

Wykonany po zakończeniu budowy, będzie gwarancją, że cała kubatura budynków pozbawiona jest miejsc uciekającego ciepła.

Udogodnienia dla rowerzystów

Udogodnienia dla rowerzystów

Odpowiednia ilość miejsc w budynkach do przechowywania rowerów, pas ruchu dla rowerzystów na rampie zjazdowej, komórki lokatorskie przystosowane do przechowywania rowerów.

Ocena budynku przez użytkowników

Ocena budynku przez użytkowników

Wykonana około rok po rozpoczęciu użytkowania w formie ankiety przeprowadzonej przez niezależną organizację.

Indeks dostępności usług oraz transportu publicznego

Indeks dostępności usług oraz transportu publicznego

Powiązany z zasadą 15 minute walk.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Zdrowie i dobre samopoczucie

Analiza dostępu do światła dziennego związana z koniecznością spełnienia wymaganego współczynnika oświetlenia dziennego oraz zapewnienie widoku nieba z okna.

Zewnętrzna stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Zewnętrzna stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Dodatkowo także gniazda do ładowania aut elektrycznych w hali garażowej.

Modelowanie energetyczne

Modelowanie energetyczne

Porównanie parametrów inwestycji z wzorcowym budynkiem BREEAM i standardami krajowymi, w celu dążenia do jak najmniejszego zapotrzebowania na energię.

Travel Plan

Travel Plan

Sporządzenie analizy możliwości transportu do i z inwestycji, wygodny dostęp do środków komunikacji miejskiej, jak również łatwe przemieszczanie się w każdym kierunkuTrójmiasta.