Polityka Prywatności

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest ALLCON OSIEDLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, tel. +48 58 760 07 48, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664360, będąca Administratorem Danych Osobowych w ramach Grupy Przedsiębiorstw (Grupa ALLCON OSIEDLA):
- ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000664360,
- ALLCON OSIEDLA Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000664363,
- ALLCON OSIEDLA 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299218,
- ALLCON OSIEDLA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000823592,
- ALLCON OSIEDLA 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS:0000664372,

zwana dalej „Administratorem”

2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej: odo@allcon.pl
- korespondencyjnie: ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o., al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, 81-400 Gdynia,
z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
- przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych  na podstawie
art. 6 ust.1 lit.a) RODO,
- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania tej umowy na podstawie
art.6 ust.1 lit.b) RODO,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in.:
• wykrywania nadużyć i sporządzania pomiarów statystycznych,
• udziału w badaniach sieci Internet,
• prowadzenia marketingu bezpośredniego, organizowania Targów, Dni Otwartych oraz innych wydarzeń,
• dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do indywidualnych preferencji,
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

4. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

5. Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracujących z nim, m.in.
- bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych,
- w przypadku ubiegania się o kredyt na sfinansowanie zakupu, dane osobowe będą udostępniane podmiotowi finansowemu/ pośredniczącemu/ bankowi w celu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą,
- podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjna i obsługą rękojmi,
- podmiotom realizującym proces sprzedaży,
- podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością,
- kancelariom prawnym,
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, komunikacji elektronicznej i obsługi teleinformacyjnej.

Dane osobowe przekazane w trakcie wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem aplikacji świadczących usługi komunikacji elektronicznej, tj. przy udziale podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi komunikacji elektronicznej, są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, przy czym ww. przekazanie odnosi się jedynie do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
- wykonania umowy,
- obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

7. Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym monitorowania i zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej, w celu wykorzystania ich do oceny, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie są to procesy wyłącznie zautomatyzowane, z uwagi na fakt, iż decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje pracownik Administratora.

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane
są przetwarzane przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej: odo@allcon.pl
-  korespondencyjnie: ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o., al. Marsz Piłsudskiego.11 lok 4.1, 81-400 Gdynia,
z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”

9. Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

 

Polityka Cookies

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe wysyłane przez nasz serwis internetowy, które następnie zapisywane są na urządzeniu użytkownika odwiedzającego naszą stronę. Serwis Allcon.pl/mieszkania/apartamenty korzysta z technologii plików cookies w celach niezbędnych do prawidłowego działania serwisu oraz w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych.

Pliki cookies nie powodują uszkodzenia urządzenia, z którego korzysta użytkownik, ani też nie mają na celu niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie takiego urządzenia. Zarówno przechowanie plików cookies na urządzeniu użytkownika jak i uzyskiwanie dostępu do takich plików cookies nie zmienia ustawień systemu urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

W serwisie Allcon.pl/mieszkania/apartamenty udostępniamy naszym użytkownikom odpowiednie narzędzie do zarządzania plikami cookies. Korzystając z ustawień możliwa jest akceptacja wszystkich albo poszczególnych plików cookies bądź też odrzucenie wykorzystywania plików cookies (za wyjątkiem tych niezbędnych).

W naszym serwisie rozróżniamy pliki cookies w następujący sposób:

Ze względu na ich pochodzenie:

  • Własne pliki cookies (znane również jako first-party cookies) – są to pliki umieszczane przez nasz serwis internetowy lub przez dostawców, z usług których korzystamy. Administrator ustala cele i sposoby wykorzystania danych.
  • Zewnętrzne pliki cookies (znane również jako third-party cookies) – są to pliki cookies wykorzystywane przez podmioty trzecie, kt óre ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. Nasz serwis po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez użytkownika udostępni takie pliki naszym zaufanym dostawcom oprogramowania.

Ze względu na czas ich wykorzystywania:

  • Sesyjne pliki cookies – rodzaj plików wykorzystywanych jedynie w trakcie przeglądania naszej strony internetowej. Po zamknięciu okna przeglądarki pliki te są automatycznie usuwane. Stanowią niezbędne pliki cookies.
  • Stałe pliki cookies – rodzaj plików cookies, które zapisywane są na urządzeniu użytkownika po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody. Tego rodzaju pliki cookies będą mogły być wykorzystywane także po zamknięciu okna przeglądarki. Użytkownik w każdej chwili może usunąć tego rodzaju pliki ze swojego urządzenia.

Ze względu na ich cel wykorzystywania:

  • Niezbędne pliki cookies – rodzaj plików, które są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu. Do wykorzystania niezbędnych plików cookies nie jest wymagana zgoda użytkownika, a ich zakres jest ograniczony do minimum.
  • Funkcjonalne pliki cookies – rodzaj plików, które pozwalają naszej stronie internetowej zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia strony. Pliki te korzystnie wpływają na komfort korzystania z serwisu. Wykorzystanie tego rodzaju plików nastąpi wyłącznie po wcześniejszej akceptacji przez użytkownika. ALLCON korzysta z tych plików cookies aby ulepszyć działanie witryny internetowej i zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika. W przypadku braku akceptacji wykorzystania tego rodzaju plików, ustawienia strony nie zostaną zapisane, co może negatywnie wpłynąć na komfort przeglądania treści.
  • Wydajnościowo-analityczne pliki cookies – rodzaj plików, które dają możliwość dopasowania serwisu pod preferencje użytkowników na podstawie ich zachowań na naszej stronie internetowej. Wykorzystanie tego rodzajów plików cookies możliwe będzie dopiero po wcześniejszej akceptacji przez użytkownika. W przypadku braku akceptacji wykorzystania tego rodzaju plików, nie będziemy mogli uzyskać dostępu do zachowań analizy ruchu użytkowników na naszej stronie i ulepszać na tej podstawie zasobów serwisu.
  • Marketingowe pliki cookies – rodzaj plików, które umożliwiają dopasowanie materiałów reklamowych do preferencji użytkowników. Pliki wykorzystane mogą być do określenia zainteresowań odwiedzającego naszą stronę internetową użytkownika i następczego wyświetlania materiałów reklamowych, którymi taki użytkownik może być najbardziej zainteresowany. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies możliwe będzie dopiero po wcześniejszej akceptacji przez użytkownika. W przypadku braku akceptacji wykorzystania tego rodzaju plików, materiały marketingowe nie będą indywidualnie dopasowane pod użytkownika. 

Bardziej szczegółowe dane znajdują się w narzędziu zarządzania plikami cookies. Umieszczone zostały tam informacje obejmujące okres wykorzystywania plików cookies, lista odbiorców danych oraz cele przetwarzania.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, korzystając z dedykowanego narzędzia do zarządzania plikami cookies na naszej stronie internetowej lub zmienić ustawienia przeglądarki, z której korzysta.

Jak zmienić ustawienia

Poziom ochrony przed plikami cookies można ustawić w panelu zarządzania plikami cookies lub w swojej przeglądarce internetowej, można również całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu (ostatnie dot. cookies sesyjnych).

Cookie Dostawca Opis Czas trwania Typ
PHPSESSID www.allcon.pl Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika na stronie internetowej. Plik cookie jest plikiem cookie sesji i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki. Sesja Niezbędne
ylssid Youlead Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty). 10 minut Niezbędne
yltrack Youlead Ciastko techniczne umożliwiające przekazywanie informacji o: wejściu na stronę, otwarciu linku zewnętrznego, wejścia na stronę produktu, zdarzeniach na stronie, wypełnieniu formularza. 10 lat Niezbędne
ylid Youlead Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika. 10 lat Niezbędne
ylutm Youlead Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce. 180 dni Niezbędne
yldyn Youlead Ciasteczko techniczne mierzące aktywność użytkownika (ładowanie stron, sesje). Służy do obliczenia odpowiedniego momentu do wyświetlenia dynamicznego zwartości obsługiwanej przed YouLead. 10 lat Niezbędne
_gcl_au Google Jest to plik cookie strony trzeciej pochodzący z domeny Google Tag Manager, który umożliwia śledzenie efektywności reklamy, gdy użytkownik przechodzi z niej do witryny internetowej. 3 miesiące Wydajnościowo-analityczne
ylsid Youlead Ciasteczko z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach). 10 lat Niezbędne
_ga Google Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników. 2 lata Wydajnościowo-analityczne
_gid Google Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo. 1 dzień Wydajnościowo-analityczne
_gat_UA-50790472-1 Google Odmiana pliku cookie _gat ustawionego przez Google Analytics i Google Tag Managera, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, której dotyczy. 1 minuta Wydajnościowo-analityczne
ylcheck Youlead Ciasteczko techniczne używane do sprawdzenia aktualnych ustawień i uprawnień do zapisywania ciasteczek na potrzeby web pushy. 5 sekund Niezbędne
_fbp Facebok Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej. 3 miesiące Marketingowe
fr Facebook Facebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy, śledząc zachowanie użytkowników w sieci, w witrynach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. 3 miesiące Marketingowe
_hjFirstSeen Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, wskazującą, czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika. 30 minut Wydajnościowo-analityczne
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji witryny. 2 minuty Wydajnościowo-analityczne
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny. 2 minuty Wydajnościowo-analityczne
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję odsłon strony użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie. 30 minut Wydajnościowo-analityczne