Oliwa – dzielnica z duszą - zdjęcie główne

Gdańsk jest miastem, które składa się aż z 35 dzielnic. Każda z nich posiada swój indywidualny charakter oraz klimat. Jedną z najstarszych i najpiękniejszych lokalizacji jest Oliwa.

Istnieją dwie hipotezy, dotyczące etymologii Oliwy. Niektórzy twierdzą, że nazwa wywodzi się od Oławy - hipotetycznego potoku, mającego przepływać przez to miejsce. Inni są zdania, że źródeł należy szukać w drzewku oliwnym (łac.: oliva) - biblijnym symbolu, do którego ponoć odwołali się cystersi nadając nazwę klasztorowi i miejscowości.

Historia Oliwy w pigułce

Pierwsze wzmianki o Oliwie pochodzą z 1186 roku, zaś określenie Olyva znajduje się w dokumencie pochodzącym z 1188 roku. Przez wiele wieków dzielnica ta była wsią klasztorną oraz bardzo ważnym ośrodkiem religijnym regionu Pomorza Gdańskiego, który należał do opactwa cystersów. Dopiero później, w 1874 roku stała się miastem i była nim aż do 1926 roku, w którym została przyłączona do Gdańska.

Zielone tereny i ciekawa architektura

Oliwa jest atrakcyjna ze względu na bogatą architekturę oraz otaczającą zieleń, która wkomponowuje się w urbanistyczny krajobraz miasta. Nie bez powodu mówi się, że Oliwa jest najpiękniejszą dzielnicą Gdańska.